Tag Archives: số hóa doanh nghiệp

Một số ví dụ thực tiễn về số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một trong những vấn đề được nhắc đến rất nhiều hiện nay. Với doanh nghiệp mới, hai quy trình này nên bắt đầu từ đâu và cần làm gì? Bài viết dưới đây sẽ nêu lên một vài ví dụ về số hóa và chuyển […]

Nef Digital