Tag Archives: chuyển đổi số

Một số ví dụ thực tiễn về số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Số hóa và chuyển đổi số trong doanh nghiệp là một trong những vấn đề được nhắc đến rất nhiều hiện nay. Với doanh nghiệp mới, hai quy trình này nên bắt đầu từ đâu và cần làm gì? Bài viết dưới đây sẽ nêu lên một vài ví dụ về số hóa và chuyển […]

Chuyển đổi số là gì? Vì sao chuyển đổi số lại quan trọng?

Chuyển đổi số là gì?

Chuyển đổi số là gì? Chuyển đổi số (Digital Transformation) là khái niệm ra đời trong thời đại internet bùng nổ, đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây nhằm mô tả việc ứng dụng công nghệ số (digitalize) vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Nếu đạt hiệu quả, hoạt động […]

Nef Digital