Xóa mẫu chữ ký

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu chữ ký

Bước 2: Tại màn hình danh sách mẫu chữ ký:

  • Xóa 1 mẫu chữ ký: Click iconở phần tác vụ của mẫu chữ ký cần xóa
  • Xóa nhiều mẫu chữ ký: Click để chọn những mẫu chứ ký cần xóa 🡪 click  button , hiển thị popup xác nhận xóa

Bước 3: Click Xóa để thực hiện xóa mẫu chữ ký thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa mẫu chữ ký

Powered by BetterDocs

Nef Digital